Cảm Thông – Thông Cảm

[youtuberesponsive listtype=”playlist” listvalue=”PLvE0i_Nso5Fd2150O2Fg_0lX0W0QZ2H3x” showinfo=”true”]

Đời sống trở nên dễ thương vì chúng ta sống theo 5 chữ T, Thương, Tha thứ, Thôi, TuỳThoáng. Bây giờ nên sống thêm với chữ “Thông” như thế nào để trở nên dễ thương hơn, để tạo sự cảm thông giữa mình và cha mẹ, con cái, và người xung quanh?

Ghi chú:

PLAYLIST có 4 videos

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply