Chân Thiện Mỹ Trong Nhiếp Ảnh

[youtuberesponsive listtype=”playlist” listvalue=”PL8F49FF8B52C21502″ showinfo=”true”]

Hai anh nhiếp ảnh gia Thái Minh Trung, Trần Đức Thắng  sẽ giới thiệu những tấm hình do chính hai anh đã chụp,  về ý nghĩa thâm thuý của những tấm hình ghi lại hình ảnh cảm động của Pháp Hội Quán Âm 2010 tại Anaheim CA.  Nhất là những hình ảnh thanh tịnh Xuất Gia của 95 vị tạm rời bỏ đời sống thường của mình, cạo đầu xuống tóc đi tu sống theo giới luât tăng ni trong 10 ngày.

Ghi chú:

PLAYLIST có 8 videos

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply