Nghệ Thuật & Tâm Linh với Nữ Nghệ Sĩ Kiều Chinh

[youtuberesponsive listtype=”playlist” listvalue=”PLDFB17BFBE155E135″ showinfo=”true”]

Trong một không khí thân tình nữ Nghệ Sĩ Kiều Chinh đã chia sẻ cho chúng ta nghe về tâm tình, triết lý sống, và nhất là khía cạnh tâm linh trong đời sống làm nghệ thuật diển xuất và đời sống riêng tư của mình.  Sự nghiệp bắt đầu đóng phim ra sao, từ lúc nào, cảm nghĩ như thế nào khi nhận lời đóng vai ni cô trong cuốn phim Hồi Chuông THiên Mụ?

Ghi chú:

PLAYLIST có 8 videos

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply