Qua Kim Dung Nói Chuyện Nghiệp Chướng

[youtuberesponsive listtype=”playlist” listvalue=”PL1FE6B494FEC40EE7″ showinfo=”true”]

Thêm sự đóng góp của anh Đỗ mậu Quỳnh và chị Nguyễn Thị Nhuận, 2 độc giả trung thành của Kim Dung, chúng ta sẽ được nghe những điểu dẫn giải của thầy Hằng Trường về những gút mắc tinh tế về Nghiệp Chướng, Nhân Quả mà các nhân vật rất quen thuộc với chúng ta trong chuyện chưởng của Kim Dung như Lệnh Hồ Xung, Nhạc Bất Quần đã trải qua.

Ghi chú:

PLAYLIST có 4 videos

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply