Sống Thư Giãn – Thiền 10 Hơi Thở

[youtuberesponsive listtype=”playlist” listvalue=”PLvE0i_Nso5Ffck-6N94h-wgShjzGwqEsw” showinfo=”true”]

Sống Thư Giãn:

Do lời yêu cầu của nhiều khán giả xin học về Thiền! Lần đầu tiên trên TV Khai Tâm!  Một loạt bài độc đáo, 6 chương trình,  giới thiệu cách sống thư giãn, dưỡng sinh qua sự thay đổi lối sống & quan niệm sống.  Môt chương trình giới thiệu về Thiền 10 Hơi Thở rất dễ theo cho người mới muốn học thiền: từ cách ngồi như thế nào, tâm chú ý vào hơi thở ra sao để giàm sự căng thẳng trong đời sống khó khăn.  Với mong muốn giúp người mới học, Thầy Hằng Trường  chú trong nhiều đến phần thực tập dẫn dắt từng bước một.

Ghi chú:

PLAYLIST có 12 videos

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply