TÌm Về Bình An Nội Tại

[youtuberesponsive listtype=”playlist” listvalue=”PLvE0i_Nso5Fcjw0i5p9ZyK1uiQL6N-TkT” showinfo=”true”]

Với sự tham dự đặc biệt của Linh Mục Vũ Thế Toàn và quan niệm cởi mở cuả cha về các tôn giáo khác nhau, Thầy Hằng Trường và cha Toàn đã  linh động trao đổi ý kiến về sự bạo động chống lại người Mỹ của người khối Ả Rập gây ra bởi một cuốn phim chống Islam.  Tại sao cái bạo động có chỗ đứng trong con người của chúng ta?  Qua tôn giáo chúng ta có thể tìm lại được sự bình an ra sao? Sự thinh lặng trong nội tâm là gì?

Ghi chú:

PLAYLIST có 4 videos

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply