Trở Về Nguồn Với Lục Tổ Huệ Năng

[youtuberesponsive listtype=”playlist” listvalue=”PLBDEF6D99D3A5FFE4″ showinfo=”true”]

Thầy Hằng Trường dẫn giảng về dòng Thiền Quy Ngưỡng, câu chuyện về sự Đốn Ngộ đặc biệt của ngàì Lục Tổ Huệ Năng và về chuyến đi thăm Bảo Lâm Thiên Tự, Đàn Tràng của ngài Lục Tổ Huệ Năng trong kỳ đi hành hương của hội Từ Bi Phụng Sự năm 2011 tại núi Nga Mi Sơn Trung Hoa.

Ghi chú:

PLAYLIST có 8 videos

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply