Xuân Về Nói Chuyện Thịnh Suy

[youtuberesponsive listtype=”playlist” listvalue=”PL4F7535A2A08DEBC9″ showinfo=”true”]

Thầy Hằng Trường đã giảng về sự thay đổi bốn mùa trong năm, thời điểm trong một ngày qua chu kỳ Kim Mộc, Thuỷ, Hoả và Thổ.  Qua câu chuyện góp ý sâu sắc của 2 anh chi Qúy Nga đến từ Seatle và sự việc  vũ trụ biến hoá không ngừng chúng ta sẽ học được những gì giúp cho đời sống chúng ta?

Ghi chú:

PLAYLIST có 8 videos

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply