CSS Dallas TX

[table id=3 /]

Hội Từ Bi Phụng Sự Dallas tổ chức các lớp miễn phí:

Hàng Tuần:

  • Thứ Hai, Thứ Tư: Lớp CK10 tại Richardson và Plano.
  • Thứ Hai, Thứ Năm: Lớp CK10 tại Nam Hưng Supermarket, Arlington.
  • Thứ Ba, Thứ Năm: Lớp CK10 tại Arlington và Garland.
  • Thứ Bảy: Sinh hoạt với nhóm huấn luyện viên.

Hàng Tháng:

  • Nấu ăn chay: Xin liên lạc với lớp ở Plano.
  • Mỗi Thứ Sáu đầu tháng: Phóng sanh cho cá tại hồ Grapevine. Liên lạc với lớp ở Plano.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply