CSS Hamburg, Germany

[table id=6 /]

Hội Từ Bi Phụng Sự Hamburg (Compassionate Society Service Hamburg) là một tổ chức bất vụ lợi được thành lập theo tôn chỉ và đường lối của Hội Từ Bi Phụng Sự US (CSS US, Orange County).

CSS US được sáng lập bởi Thầy Hằng Trường với tâm nguyện kết hợp tinh hoa đạo bồ tát với trí tuệ của thế kỷ 21, trong mọi lãnh vực từ tư duy, tu trì, tới triết lý, văn hóa, để giúp cho thân, tâm, và linh tánh con người thời đại đạt tới chỗ hài hòa, siêu thoát. Vì thế hội CSS chủ trương con đường hàm dung, vượt ra ngoài những ranh giới do dị biệt văn hóa, tôn giáo tạo ra.

CSS Hamburg đang có các khóa học sau đây:

  • Giờ tập chung (Flow và CKTL)

Mỗi Chủ Nhật: 09:00 – 10:30

  • Lớp Flow sơ cấp (05.04.2013 – 26.07.2013)

Thứ sáu: 19:00 – 20:00

  • Lớp CKTL (05.04.2013 – 26.07.2013)

Thứ sáu: 20:00 – 21:00

Yêu cầu Quý Vị ghi tên học qua điện thư

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply