CSS Orange County – Integral TaiChi (ITC)

[table id=1 /]

Trụ sở chính Intergral Taichi Center(itc) đặt tại Orange County, tổ chức các lớp học miễn phí cho cộng đồng:

  • Càn Khôn Thập Linh (CK10) sơ cấp và trung cấp hàng ngày
  • Thiền sơ cấp & trung cấp hàng tuần
  • Dạy nấu ăn chay dưỡng sinh hàng tháng

Ngoài ra mỗi tháng một lần có Mandala Như Ý.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply