Càn Khôn Thập Linh – Thế Hổ

Hình Ảnh con Hổ

the_hoThế Hổ

Hình Ảnh
  • Mạnh mẽ, tuyệt vời
  • Nhanh nhẹn nhưng uyển chuyển
  • Dũng mãnh, nhạy bén
Picture5Ý Nghĩa Biểu Tượng
  • Làm chủ tư tưởng
  • Cân bằng giữa thế giới tâm sinh lý với thế giới tâm linh
  • Suy nghĩ theo tinh thần vô úy
Thế Hổ: Ý Nghĩa Qua Hình Ảnh
  • Hổ là một con thú có sức mạnh, là chúa sơn lâm, khiến tất cả loài thú khác phải khiếp sợ. Ở đây nói tới con hổ đang sống tự do trong rừng sâu, hoàn toàn làm chủ cánh rừng ấy. Đó là hình ảnh tượng trưng cho tư duy hoàn toàn làm chủ lãnh vực tinh thần.
  • Dù cho rừng có rậm rạp tới đâu, hổ cũng qua lại dễ dàng, thoải mái, không hề bị kẹt chỗ nào. Đó cũng là hình ảnh đại biểu cho tâm thức không bị kẹt vào trong lý luận, đúng sai.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply