Càn Khôn Thập Linh – Thế Cóc

Hình Ảnh con Cóc

the_cocThế Cóc

Hình Ảnh
 • Nhảy vọt lên.
 • Năng lượng đột khởi
 • Sức mạnh ở nơi chân
Ý Nghĩa Biểu Tượng
 • Khởi động, sự bắt đầu, sự đổi mới
 • Thoát ra khỏi quá khứ
 • Sức  mạnh,  dũng  khí để  thay  đổi, tánh vô úy
 • Sự  yêu  thích  thông  thoáng,  quang minh
 • Sự  thay  đổi  của  quan  điểm,  vũ  trụ quan
 • Niềm  khao  khát  được  tự  do,  thoát khỏi kiến giải chật hẹp, nhỏ nhen
Thế Cóc: Ý Nghĩa Qua Hình Ảnh
 • Hình ảnh trong thế này là hình ảnh con cóc nhảy ra khỏi giếng. Vínhư nằm ở đáy giếng, ta cần nhận thức được chỗ bắt đầu,  chỗ xuất  phát, chỗ thấp  nhất trước khi ta muốn vượt lên trạng thái cao nhất, đạt tới chân lý tối thượng.
 • Nhảy  ra khỏi giếng, cóc cần rất nhiều năng lượng.  Thoát  khỏi  sự  trì trệ,  ta  cần  năng lượng cao. Năng lượng nội tại của ta vốn lúc nào cũng sung mãn, hanh thông. Tuy nhiên, nó bị tắc nghẽn do sự sợ hãi, mặc cảm tiềm lưu (schemas), phiền não, tham dục, và lòng ích kỷ vị ngã. Thế con cóc khai thông mọi bế tắc từ nguồn xuất phát (root level). Động tác nhảy chính là  động tác khai thông năng lượng.

Picture9

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply