Càn Khôn Thập Linh – Thế Hạc

Hình Ảnh con Hạc

the_hacThế Hạc

Hình Ảnh
 • Sự khai mở, thông thoáng.
 • Sự vô biên vô tận.
 • Khoảng không gian bao la chứa đựng vạn sự vạn vật
Ý Nghĩa Biểu Tượng
 • Tánh chất khai mở, cởi mở, thông thoáng của tâm linh.
 • Khả năng bao trùm, hàm chứa và sáng tạo trên phương diện tri thức.
 • Khả năng tha thứ, cởi mở, chấp nhận trên phương diện tâm lý.
 • Hoàn toàn không có giới hạn, không tự trói buộc.
Thế Hạc: Ý Nghĩa Qua Hình Ảnh
Vượt thoát

 • Ra khỏi thế đối đãi đúng sai.
 • Ra khỏi dính mắc của cái tôi

Đỉnh đồi, cành cây:

 • Tượng trưng cho danh vọng, tên tuổi

Đứng trên cành cây hay đỉnh đồi:

 • Năng lượng bị kẹt vì chấp vào danh xưng, tên tuổi, bề ngoài
 • Chấp ngã
 • Gian dối, lừa đảo

Picture7

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply