Càn Khôn Thập Linh – Thế Khôn

Hình Ảnh thế Khôn

the_khonThế Khôn

Hình Ảnh
 • Sự bao la và tĩnh lặng
 • Nguyên vùng đất rộng mênh mang, vững chắc, với núi đồi, thung lũng, muôn dạng biến hóa
 • Sức sống; nguồn sống và nguồn lớn mạnh, tăng trưởng
Ý Nghĩa Biểu Tượng
 • Khả năng chứa đựng, giữ gìn, hỗ trợ, chấp nhận, và phát triển
 • Một tiềm năng lớn lao giúp mọi sinh thái lớn mạnh
 • Thái độ bao dung, trợ giúp, duy trì
 • Cảm giác yên bình và thanh thản như khi ở giữa núi đồi, thung lũng
Thế Khôn: Ý Nghĩa Qua Hình Ảnh
 • Khôn là tượng của mặt đất.
 • Đất thì bao la vô tận, mọi hình thái sống đều từ Đất mà ra. Do đó không có Đất, có Khôn thì chẳng thể có sự sống, chẳng gì tồn tại.
 • Đất không thể phân chia, cắt xén, vì nó bao la, nhất thể. Đó gọi là đức Nguyên của Đất.
 • Năng lượng của Đất thì chạy theo chiều ngang, dù có lên núi, xuống thung lũng, năng lượng của Đất luôn lan tỏa không hề chướng ngại. Đó gọi là tánh Hanh hoặc hanh thông của năng lượng Đất.
 • Đất có sức mạnh nội tại vô song khiến mọi loài, mọi sinh thái đều phải dựa vào nó mà sống. Một hạt giống mà trở thành một cây to, chính là nhờ sức Đất. Sức mạnh của Đất chỉ làm lợi, không làm hại. Đó gọi là tánh Lợi của Đất.
 • Đất theo năng lượng của Trời như bóng theo hình. Khôn theo Càn như âm theo dương. Trời mạnh bao nhiêu thì Đất cũng mạnh nhưng mềm dẻo để tương ưng bấy nhiêu. Trời thông thoáng bao nhiêu thì Đất chắc thật tương ưng bấy nhiêu. Đất Trời, Càn Khôn tương ưng, đó gọi là tánh Trinh của Đất

Picture1

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply