Càn Khôn Thập Linh – Thế Rùa

Hình Ảnh con Rùa

the_ruaThế Rùa

Hình Ảnh
  • Chậm rãi trên đất liền nhưng nhanh dưới nước
  • Nặng nề, vững chãi
Ý Nghĩa Biểu Tượng
  • Di chuyển lên xuống theo chu kỳ vòng tròn, trong thực tập cũng như trong đời sống
  • Khả năng thấu rõ chiều sâu thẳm nhất của tâm thức
  • Hàm ý về tiến trình từ trong ra ngoài, như chuyển hóa tâm trước rồi tới thân sau
Picture3Thế Rùa: Ý Nghĩa Qua Hình Ảnh
  • Rùa ở đây là loại hải quy, linh quy, thân thể to lớn, sống lâu vô cùng. Dùng rùa để ngụ ý rằng: cũng như thân rùa phải trĩu nặng vì cái mu, chúng ta cũng trĩu nặng vì cái chấp vào bản ngã hư huyễn, phải mang suốt đời cái ‘tôi’ nặng nề.
  • Dù cho mu rùa nặng trĩu, rùa có thể sống trên cạn, lại có thể lặn xuống đáy biển sâu, chẳng hề chướng ngại. Cũng vậy, tuy ta còn mang nặng cái ‘tôi’ nhưng ta vẫn có thể vượt lên phần siêu ý thức, hay lặn sâu xuống vùng tiềm thức một cách vô ngại. Sự tự do lên xuống, vừa đi đường hướng thượng, vừa đi đường nhập thế là sự tự tại và tỉnh thức chủ yếu mà ta cần phát triển. Chính lý tưởng tự tại trong mọi thời mọi hoàn cảnh là hàm ý chủ yếu của hình tượng con rùa.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply