Càn Khôn Thập Linh – Thế Phượng

Hình Ảnh con Phượng

the_phuongThế Phượng

Hình Ảnh
  • Đẹp, thanh lịch
  • Tự đổi mới (self-renewal)
  • Dịu dàng
  • Cảm giác vô biên, tự do
Ý Nghĩa Biểu Tượng
  • Khát ngưỡng cái đẹp, an bình và sự đổi mới (renewal)
  • Không ngừng tiến hóa và đổi mới
  • Thể hiện sự vui mừng
  • Tái lập sự thăng bằng khi dư thừa hoặc thiếu sót
Picture6Thế Phượng: Ý Nghĩa Qua Hình Ảnh
  • Phượng hoàng là linh vật, hoàn toàn tự do tự tại, vượt ra ngoài cõi ô trược của các loài thú khác. Phạm vi bay lượn của phượng là cả vũ trụ, chứ không phải khoảng không gian, khung trời nhỏ bé.
  • Từ nơi vị trí tự do ấy, phượng bay lượn để nối kết với cõi bên dưới và cõi bên trên một cách vô ngại. Bên trên là cõi của siêu ý thức, cõi của thiền định, là cõi Bất Nhị. Bên dưới là cõi của ý thức, tiềm thức, tiền ý thức, là cõi của dị biệt, sai thù. Bên trên là chốn tâm linh, siêu thoát; bên dưới là chốn phàm tục, cần được cứu giúp.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply