Càn Khôn Thập Linh – Thế Rồng

Hình Ảnh con Rồng

the_rongThế Rồng

Hình Ảnh
  • Sức mạnh, năng lực, sự kính nể
  • Tự do, tự phát
  • Khó dò, khó đoán
  • Bất khuất
  • Cảm giác mới mẻ và tươi mát
Ý Nghĩa Biểu Tượng
  • Khả năng phá vỡ hoặc vượt ra khỏi giới hạn (của bản ngã do tập khí tạo thành)
  • Tu dưỡng/rèn luyện sức mạnh và năng lực đưa đến sự giải thoát bản thân
Thế Rồng: Ý Nghĩa Qua Hình Ảnh
  • Rồng ở đây là rồng đang bị giam, bị đè dưới một ngọn núi Tu Di vĩ đại. Núi Tu Di (Mount Sumeru) là một ngọn núi truyền thuyết trong vũ trụ quan Ấn Độ giáo và Phật giáo, tượng trựng cho một bản ngã to lớn vô cùng cực. Ở đây ta dùng ngọn núi Tu Di để ví với những thói quen, tập khí, chấp trước.
  • Rồng phá núi, vượt thoát, bay lên không trung, đạt tự do cứu cánh: Đây chính là hình ảnh mà thế con Rồng này muốn nói tới. Hàm ý rằng ta phải phá vỡ ngọn núi do tập khí tạo ra, để đạt tới tự do chân thật.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply