Càn Khôn Thập Linh – Thế Trâu

Hình Ảnh con Trâu

the_trauThế Trâu

Hình Ảnh
 • Cần cù, siêng năng
 • Mạnh mẽ, to khỏe
 • Vững chãi, đáng tin
 • Thuần
Ý Nghĩa Biểu Tượng
 • Khả năng có thể khắc chế, thuần hóa
 • Thái độ cần cù, nỗ lực
 • Sự chuyển hóa những chấp dính của dục vọng, của thú tánh
 • Tánh trung thực, thành tín, quyết theo một con đường (như đường Đạo)
Thế Trâu: Ý Nghĩa Qua Hình Ảnh
Vượt thoát
 • Tầm nhìn mờ mịt
 • Quan điểm che lấp bởi dục vọng

Ở trong bùn

 • Năng lượng bị tù đọng
 • Dục vọng bất thỏa
 • Tư tưởng mù quáng

Picture8

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply