Ý nghĩa của tên Càn Khôn Thập Linh

Tên các thế

Taichi tổng hợp gồm 10 thế:

yingyang-cankhon

 1. Thế Càn
 2. Thế Khôn
 • Hai thế này được đặt tên theo hai quẻ đầu tiên trong Kinh Dịch (Book of Change 易經).
 • Dịch dạy về đức của Càn (Trời) là: “Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh” (Heaven creates, develops, brings about fruition and consumation).
 • Dịch dạy về đức của Khôn (Đất) là: “Khôn, Nguyên, Hanh, Lợi tẫn mã chi Trinh”. (With Earth, creativity and development are achieved in the faithfulness of the female horse). Với Càn và Khôn, sự tập luyện hướng tới chỗ viên mãn, toàn diện mọi mặt.

Tám thế khác trong Càn Khôn Thập Linh là:

yingyang+10con

 1. Thế Cóc
 2. Thế Trâu
 3. Thế Hạc
 4. Thế Rồng
 5. Thế Phượng
 6. Thế Hổ
 7. Thế Bướm
 8. Thế Rùa

Các thế được đặt tên như vậy để cho thấy con đường chuyển hóa của chúng ta từ tầng tâm thức thấp lên tầng tâm thức cao hơn, và cuối cùng tới chỗ hợp nhất với trời đất, Càn Khôn, hội nhập Thái Cực.

Ý nghĩa của tên Càn Khôn Thập Linh

cankhonCàn và Khôn là tên của hai quẻ đầu tiên trong kinh Dịch, bộ sách triết học lâu đời nhất ở Trung Hoa.

 • Càn là trời, Khôn là đất. Càn là nguyên lý của tánh dương, tánh động. Khôn là nguyên lý của tánh âm, tánh tĩnh. Càn ở trên, Khôn ở dưới, âm dương tương phối, tương thành, không thể tách rời.
 • Trong thân thể con người, Càn là đỉnh đầu, Khôn là đáy chân.

 

thaplink

 • Thập có nghĩa là 10, cũng có nghĩa là vô số, vì 10 là con số tròn đầy. Linh có nghĩa là linh tánh, sinh linh, ý chỉ vào những thứ linh thiêng sống động. Như vậy Thập Linh có nghĩa là vô vàn sinh linh, mà cũng có nghĩa là 10 thứ linh thiêng, 10 loại sống động.
 • Giữa trời và đất là vạn sự vạn vật, là vô vàn sinh linh. Giữa đầu và chân có vô số trung tâm năng lượng, tạo nên mạng lưới sống. Mạng lưới sống này chính là Thập Linh.
 • Thập Linh cũng có nghĩa là 10 thứ sống động nối liền Càn và Khôn, trời và đất.
cktlCàn Khôn Thập Linh có nghĩa là 10 tư thế sống động, giúp phát triển mạng lưới năng lượng giăng bủa từ đầu (Càn) tới chân (Khôn).

 • Để hình dung sự sống động của năng lượng trong ta, môn Càn Khôn Thập Linh xử dụng những hình ảnh như sau:
 • Trời, là chỗ bắt đầu, bao la vô tận
 • Đất, là chỗ kết thúc, chắc thật vững vàng
 • Con cóc, nhỏ bé nhưng có sức. Con trâu, thuần thiện, thật thà. Con hạc, tự do tiêu dao. Con rồng, mạnh mẽ tự tại. Con phượng, đẹp đẽ vô ngại. Con hổ, oai phong vô úy. Con bướm, nhẹ nhàng bay lượn. Con rùa, chậm nhưng biến hóa. 8 con vật này đại biểu cho những tư thế sống động, ứng với các loại năng lượng trong thân thể.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply