Chuẩn bị cho Mạn đà la

Mandala là một đàn tràng mà hành giả dùng để thăng hóa tâm thức.

Mandala Viên Dung hay Mandala Siêu Độ là một phương thức giúp vong linh thăng hóa lên cõi trên. Sự thực hành của mandala Siêu Độ đòi hỏi sự thành tâm, nghiêm túc, và tình thương của những người thân nhân tham dự lễ trì tụng. Do vậy, không những các thân nhân phải tắm gội sạch sẽ, áo tràng tươm tất, lễ vật cúng dường trang nghiêm, mà tinh thần chuyên chú, lòng thương lan rộng. Khi được như vậy, thêm với sự gia trì của những thần chú bất khả tư nghì, mandala sẽ khởi tác năng lượng vô hạn cứu độ chúng sinh. Khi đó chư Phật bồ tát cũng phóng quang hiện thân để tiếp dẫn.

Chính đây là tác dụng vĩ đại của mandala Siêu Độ.

Những câu chú và ấn gì xử dụng trong khi hành trì ở mandala?

Ba câu chú quan trọn sẽ được tụng trì trong quá trình tác pháp ở mandala là:
 • Chú Thất Phật Diệt Tội: Đây là chú giúp cho bao nhiêu tội nghiệp mà vong linh đã tạo ra trong thời quá khứ đều được tiêu trừ. Nhờ tiêu trừ nên mới dễ siêu thoát. Tất cả đại chúng sẽ ngồi xuống trong 5 hình vuông Ngũ Uẩn, vừa cầm bài vị vừa tụng chú thay mặt cho vong linh. Chú này có thể đọc bằng âm Hán hoặc Âm Việt, như sau:

Âm Hán:

Li Pe Li Pe Di

Chiou He Chiou He Di

To La Ni Di

Ni He La Di

Pi Li Ni Di

Mo He Chye Di

Jen Lin Chian Di

So Pe He

Âm Việt:

Ly Bà Ly Bà Đế

Cầu Ha Cầu Ha Đế

Đà Ra Ni Đế

Ni Ha Ra Đế

Tỳ Lê Nễ Đế

Ma Ha Già Đế

Chơn Lăng Càn Đế

Ta Bà Ha

 • Chú Vãng Sinh: Đây là chú giúp cho vong linh được thăng hóa từ chỗ sinh tử luân hồi, từ chỗ bị kẹt trong vòng Ngũ Uẩn, Ngũ Đại, tới chỗ giác ngộ, giải thoát. Chú này sẽ đọc khi các bài vị được đưa từ 5 hình vuông Ngũ Uẩn vào vòng tròn Tuệ Giác Giải Thoát. Chú này có thể đọc bằng âm Hán hoặc âm Việt, như sau:

Âm Hán:

Na Mwo E Mi Dwo Pe Ye

Do Two Chye Dwo Ye

Do Di Ye Two

E Mi Li Du Pe Pi

E Mi Li Dwo Syi Dan Pe Pi

E Mi Li Dwo Pi Jya Lan Di

E Mi Li Dwo Pi Chya Lan Dwo

Chye Mi Li

Chye Chye No

Jr Dwo Jya Li

So Pe He

Âm Việt:

Nam mô A di đa bà dạ

Đa tha già đa dạ

Đa điệt dạ tha

A di rị đô bà tỳ

A di rị đa, tất đam bà tỳ

A di rị đa, tỳ ca lan đế

A di rị đa, tỳ ca lan đa

Già di nị, già già na

Chỉ đa ca lệ

Ta bà ha

 • Chú Lăng Nghiêm Tâm: Đây là chú khẳng định thể tánh Bất Nhị, bản tánh tự tại giải thoát, trí huệ siêu việt của chư Phật. Đọc chú này ra để khẳng định sự giải thoát của mọi vong linh là chân thật bất hư, là cảnh giới tối cao, tối thù thắng. Đồng thời khẳng định sự viên dung của chân lý và sự tướng, của sinh tử và niết bàn. Mọi người sẽ trì chú này vào lúc cuối cùng của mandala. Chú này có thể đọc bằng âm Hán hoặc âm Việt, như sau:

Âm Hán:

Nan

E Na Li

Pi She Ti

Pi La

Ba She La

Tuo Li

Pan Tuo Pan Tuo Ni

Ba She La Bang Ni Pan

Hu Xin Du Lu Yung Pan

So Po He

Âm Việt:

Án

A na Lệ

Tỳ xá đề

Bệ ra bạt xà ra đà rị

Bàn đà bàn đà nễ

Bạt xà ra bán ni phấn

Hổ hồng đô lô ung phấn

Ta bà ha.

Viên Dung Mạn Đà La – Những Câu Hỏi Thông Thường

Mạn Đà La – Ý Nghĩa và Ứng Dụng

 • Mạn Đà La là gi?

Mạn đà la là nơi tụ hội của chư Phật, chư Bồ Tát.

 • Viên Dung Mạn Đà La là gì?

Viên Dung Mạn Đà La (Peace Mandala) được kiến lập theo triết lý kinh Hoa Nghiêm và kinh Bát Nhã với mục đích trực tiếp đem sự an lạc và giải thoát tới những chúng sinh trong cõi tâm linh. Đây là cách tu hành của tập thể khiến cho sự lý (thế giới biểu tượng và thế giới hình tượng) được viên dung; khiến cho từ bi và trí huệ cùng hiện khởi; khiến cho cõi sống và cõi khuất bóng cùng được an lạc, hài hòa. Sức mạnh chủ yếu của mạn đà la này chính là tình thương của mỗi người tham dự, khiến cho pháp lực của mạn đà la có thể triển khai vô tận.

 • Mục đích của Viên Dung Mạn Đà La là gì?

Viên Dung Mạn Đà La được kiến tạo với mục đích đem lại sự yên bình cho thế giới hữu hình và vô hình, cho những người tại thế cũng như đã quá vãng.

 • Ý nghĩa của cấu trúc Mạn Đà La là gì?

Đàn tràng Viên Dung Mạn Đà La được cấu tạo bởi hai vòng tròn, vòng tròn nhỏ bên trong, và vòng tròn lớn hơn ở ngoài, ở giữa hai vòng tròn này là năm hình vuông năm màu.

 1. Hai vòng tròn tượng trưng cho Bất Nhị, Phật Tánh
 2. Năm hình vuông năm màu tượng trưng cho Ngũ Ấm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức)
 3. Tất cả các bài vị được đem từ ngoài vào vòng tròn trong cùng tượng trưng cho sự di chuyển của vong linh từ chổ Nhị Nguyên ra đến nơi giải thoát.

Viên Dung Mạn Đà La – Tổ Chức Đại Lễ

 • Ai sẽ là người hướng dẫn Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà La?

Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà la sẽ được hướng dẫn bởi hai Thầy Hằng Trường và Thầy Hằng Đức.

 • Tôi cần phải làm gì để tham dự Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà La?

Dể tham dự Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà La, quý vị cần phải có:

 1. Áo tràng đen hay áo tràng xám
 2. Khăn quàng màu(trắng, xanh lá cây, đỏ, xanh dương, hoặc vàng) – Ban tổ chức sẽ chuẩn bị khăn quàng cho quý vị
 3. Phẩm vật cúng dường – Ban tổ chức sẽ chuẩn bị phẩm vật cúng dường cho quý vị
 4. Cầm bài vị của thân nhân đã quá cố
 • Tôi có cần phải mặc áo tràng đen để tham dự Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà la không?
 1. Đễ việc tổ chức đàn tràng được trang nghiêm, quý vị khoác áo tràng đen hoặc xám đễ tham dự Đại Lễ.  Quý tăng ni ngồi vòng trong cùng, đến quý vị xuất gia đoản kỳ, vòng vuông kế tiếp là quý vị mặc áo tràng đen và vòng vuông cuối cùng là quý vị mặc áo tràng xám.
 2. Nếu quý vị không có áo tràng quý vị cũng có thể tham gia, vòng ngoài cùng sẽ dành cho quý vị không có mang theo áo tràng.
 • Làm sao tôi có thể mua được áo tràng đen?

Xin liên lạc với cô Mỹ Hạnh, số điện thoại (714) 625-8966 để mua áo trước khi đến tham dự Đại Hội Quán Âm hoặc có thể mua khi quý vị đến tham dự ba ngày Đại Hội.

 • Buổi lễ Viên Dung Mạn Đà La được tổ chức lúc nào trong Đại Hội Quán Âm năm 2010?

Vào ngày thứ ba của Đại Hội Quán Âm tức là ngày Chủ Nhật 28/08/2011, bắt đầu lễ vào lúc 6:00 chiều.  Buổi lễ được long trọng tổ chức trong vòng 1 tiếng rưởi đến 2 tiếng.

 • Người nào tham gia đàn tràng đều phải cầm bài vị phải không?

Khi ngồi vào đàn tràng, mỗi quý vị sẽ cầm bài vị của thân nhân mình đã khuất vãng với lòng mong muốn cho vong linh được nhẹ nhàng siêu thoát.

 • Trong tấm bài vị, sẽ ghi tên của ai?

Quý vị sẽ ghi tên thân nhân, bạn bè, những người nào tương yêu của mình đã qua đời.

 • Trên mỗi tấm bài vị, ghi được bao nhiêu tên?

Mỗi tấm bài vị biểu tượng cho một người, một vong linh.  Mỗi bài vị chỉ ghi tên một người đã qua đời mà thôi.

 • Tại sao đàn tràng Mạn Đa La có mang các màu sắc khác nhau?

Năm màu sắc trong đàn tràng biểu tượng cho Ngũ Ấm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức)

Viên Dung Mạn Đà La – Những câu hỏi thông thường

 • Tôi có thể đóng góp gì cho Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà La?

Chúng tôi cần rất nhiều sự giúp đở của quý vị để Đàn Tràng Viên Dung Mạn Đà La được thành công.

 1. Tham dự: Viên Dung Mạn Đà La này sẽ nhờ vào sự thành tâm góp sức của con người để kiến tạo ra.  Chúng tôi cần khoảng 1000 quý vị tham dự mới có thể tạo thành được.  Xin quý vị ghi tên tham dự, và phổ biến tin tức này đến cho người thân và kêu gọi cùng tham dự.
 2. Ghi danh: Ngoài ra, quý vị có thể giúp đỡ Ban Tổ Chức trong việc sắp xếp.  Xin ghi danh thiện nguyện ở trang nhà wpg.compassheart.com
 3. Cúng dường: Ban Tổ Chức sẽ chuẩn bị bài vị, khăn quàng ngũ sắc và phẩm vật cúng dường cho tất cả mọi người tham dự.
 • Mỗi người ghi tên tham dự DHQA có cần phải ghi tên tham dự Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà La không?

Ban Tổ Chức cần phải chuẩn bị khăn quàng và phẩm vật cúng dường cho tất cả mọi người tham dự Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà La.  Xin quý vị vui lòng ghi rõ sẽ tham dự Đại Lễ Viên Dung Man Đa La khi ghi danh tham dự Đại Hội Quán Âm.

 • Tại sao tôi cần tham dự Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà La?  Tôi sẽ được lợi ích gì sau khi tham dự Đại Lễ này?

Tham dự Đại Lễ Mạn Đà La là thể hiện được tình thương rộng lớn đến những người thân thương và chúng sanh đã quá vãng; đồng thời thực hành cách tu tập cùng với một tập thể cộng hưỡng theo tinh thần và triết lý kinh Hoa Nghiêm và Bát Nhã.
Lợi ích cách tu tập này sẽ khiến cho lòng từ bi và trí huệ cùng hiện khởi đem đến lợi lạc cho những người con Phật còn tại thế và qua lời cầu nguyện thành tâm của đại chúng trong đàn tràng Viên Dung Mạn Đà la trang nghiêm, cõi khuất bóng cùng được an lạc và hài hòa.

 • Tôi có thể dự thính Đại Lễ này được không?  (Chỉ quan sát mà không tham dự?)

Tất cả mọi người muốn tham dự vào việc kiến lập Viên Dung Mạn Đà La này sẽ ngồi vào những hình vuông năm màu trong cấu trúc của Mạn Đà La.
Nếu quý vị chỉ muốn dự thính, Ban Tổ Chức hoan hỷ mời quý vị ngồi ngoài những hình vuông này để theo dõi.

 • Tôi có được tự do chụp ảnh (taking pictures) trong Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà La không?

Đàn tràng Viên Dung Mạn Đà La sẽ rất trang nghiêm.  Khi buổi lễ bắt đầu, chúng tôi sẽ hạn chế tất cả mọi di chuyển bên trong đàn tràng.  Ban tổ chức sẽ sắp xếp một số người nhất định để lo việc chụp hình trong buổi lễ, và đăng lên trang web cho mọi người cùng xem.  Xin quý vị đừng chụp hình trong lúc làm lễ.

 • Nếu tôi muốn tham dự đàn tràng Viên Dung Mạn Đà La thì tôi cần chuẩn bị gì trước ngày Đại Lễ?

Chúng ta sẽ cùng đọc Chú Vãng Sanh trong Đại Lễ để cầu cho vong linh thân nhân của chúng ta được giải thoát.  Xin quý vị học thuộc Chú Vãng Sanh để chúng ta không cần nhìn giấy, và có thể hoàn toàn tập trung vào việc trì tụng trong buổi lễ.

 • Tôi có cần phải đóng tiền để tham dự Đại Lễ không?

Đại lễ sẽ hoàn toàn miễn phí.  Quý vị không cần phải đóng tiền để tham dự.
Tuy nhiên, nếu quý vị có lòng hảo tâm muốn đóng góp tiền để trang trải phí tổn cho phẩm vật cúng dường Ban Tổ Chức sẽ rất hoan hỷ cảm ơn.

 • Làm thế nào để ghi danh tham dự?

Quý vị có thể ghi danh online tại trang nhà wpg.compassheart.com hay bằng số điện thoại (714) 586-4318.

 • Nếu tôi có người thân đã mất và muốn được cầu nguyện trong Đại Lễ thì tôi phải làm gì?

Vào ngày Đại Lễ, xin quý vị ghi tên của người thân vào bài vị, và cầm theo bài vị vào đàn tràng.  Đây là hình thức để mời thân nhân đã quá cố của quý vị cùng tham dự Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà La cùng với chúng ta. Trong buổi lễ, chúng ta sẽ cầu nguyện cho tất cả các vong linh đã được mời vào trong đàn tràng này.

 • Tôi đã đưa tên cầu nguyện cho người thân quá vãng trong kỳ Đại Hội Quán Âm năm 2010, như vậy năm nay tôi có cần cầu nguyện thêm cho người thân quá vãng của tôi không?

Sức mạnh cộng hưỡng của một cộng đồng cùng phát tâm cầu nguyện sẽ giúp cho vong linh nếu chưa siêu thoát thêm một lần nữa được trợ lực vãng sanh. Quý vị có thể ghi tên cho thân nhân mình thêm một lần nữa khi tham gia đàn tràng Viên Dung Mandala năm nay.

 • Tôi có thể mang theo con nhỏ (nhỏ hơn 6 tuổi) đến dự Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà La được không?

Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà La sẽ rất trang nghiêm, và cần được thật sự im lặng.  Buổi lễ sẽ kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.  Các em bé quá nhỏ có thể sẽ không ngồi yên, và giữ im lặng được trong khoảng thời gian này.  Xin quý vị vui lòng thu xếp để có người lo cho các em bé ở bên ngoài trong thời gian Đại Lễ.