Chuyện Toàn Chân Thất Tử

[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/playlists/6508043″ params=”color=ff6600&auto_play=false&show_artwork=true” width=” 100%” height=”450″ iframe=”true” /]
Lời dạy của Lã Tổ

Người thời xưa, lòng chất phác, phong tục thuần hậu, do đó khi dạy đạo thì Thầy truyền trò pháp thuật để hộ thân, sau đó mới truyền huyền công Read more