Chuẩn bị cho Mạn đà la

Mandala là một đàn tràng mà hành giả dùng để thăng hóa tâm thức.

Mandala Viên Dung hay Mandala Siêu Độ là một phương thức giúp vong linh thăng hóa lên cõi trên. Sự thực hành của mandala Siêu Độ đòi hỏi sự thành tâm, nghiêm túc, và tình thương của những người thân nhân tham dự lễ trì tụng. Do vậy, không những các thân nhân phải tắm gội sạch sẽ, áo tràng tươm tất, lễ vật cúng dường trang nghiêm, mà tinh thần chuyên chú, lòng thương lan rộng. Khi được như vậy, thêm với sự gia trì của những thần chú bất khả tư nghì, mandala sẽ khởi tác năng lượng vô hạn cứu độ chúng sinh. Khi đó chư Phật bồ tát cũng phóng quang hiện thân để tiếp dẫn.

Chính đây là tác dụng vĩ đại của mandala Siêu Độ.

Những câu chú và ấn gì xử dụng trong khi hành trì ở mandala?

Ba câu chú quan trọn sẽ được tụng trì trong quá trình tác pháp ở mandala là:
 • Chú Thất Phật Diệt Tội: Đây là chú giúp cho bao nhiêu tội nghiệp mà vong linh đã tạo ra trong thời quá khứ đều được tiêu trừ. Nhờ tiêu trừ nên mới dễ siêu thoát. Tất cả đại chúng sẽ ngồi xuống trong 5 hình vuông Ngũ Uẩn, vừa cầm bài vị vừa tụng chú thay mặt cho vong linh. Chú này có thể đọc bằng âm Hán hoặc Âm Việt, như sau:

Âm Hán:

Li Pe Li Pe Di

Chiou He Chiou He Di

To La Ni Di

Ni He La Di

Pi Li Ni Di

Mo He Chye Di

Jen Lin Chian Di

So Pe He

Âm Việt:

Ly Bà Ly Bà Đế

Cầu Ha Cầu Ha Đế

Đà Ra Ni Đế

Ni Ha Ra Đế

Tỳ Lê Nễ Đế

Ma Ha Già Đế

Chơn Lăng Càn Đế

Ta Bà Ha

 • Chú Vãng Sinh: Đây là chú giúp cho vong linh được thăng hóa từ chỗ sinh tử luân hồi, từ chỗ bị kẹt trong vòng Ngũ Uẩn, Ngũ Đại, tới chỗ giác ngộ, giải thoát. Chú này sẽ đọc khi các bài vị được đưa từ 5 hình vuông Ngũ Uẩn vào vòng tròn Tuệ Giác Giải Thoát. Chú này có thể đọc bằng âm Hán hoặc âm Việt, như sau:

Âm Hán:

Na Mwo E Mi Dwo Pe Ye

Do Two Chye Dwo Ye

Do Di Ye Two

E Mi Li Du Pe Pi

E Mi Li Dwo Syi Dan Pe Pi

E Mi Li Dwo Pi Jya Lan Di

E Mi Li Dwo Pi Chya Lan Dwo

Chye Mi Li

Chye Chye No

Jr Dwo Jya Li

So Pe He

Âm Việt:

Nam mô A di đa bà dạ

Đa tha già đa dạ

Đa điệt dạ tha

A di rị đô bà tỳ

A di rị đa, tất đam bà tỳ

A di rị đa, tỳ ca lan đế

A di rị đa, tỳ ca lan đa

Già di nị, già già na

Chỉ đa ca lệ

Ta bà ha

 • Chú Lăng Nghiêm Tâm: Đây là chú khẳng định thể tánh Bất Nhị, bản tánh tự tại giải thoát, trí huệ siêu việt của chư Phật. Đọc chú này ra để khẳng định sự giải thoát của mọi vong linh là chân thật bất hư, là cảnh giới tối cao, tối thù thắng. Đồng thời khẳng định sự viên dung của chân lý và sự tướng, của sinh tử và niết bàn. Mọi người sẽ trì chú này vào lúc cuối cùng của mandala. Chú này có thể đọc bằng âm Hán hoặc âm Việt, như sau:

Âm Hán:

Nan

E Na Li

Pi She Ti

Pi La

Ba She La

Tuo Li

Pan Tuo Pan Tuo Ni

Ba She La Bang Ni Pan

Hu Xin Du Lu Yung Pan

So Po He

Âm Việt:

Án

A na Lệ

Tỳ xá đề

Bệ ra bạt xà ra đà rị

Bàn đà bàn đà nễ

Bạt xà ra bán ni phấn

Hổ hồng đô lô ung phấn

Ta bà ha.

Viên Dung Mạn Đà La – Những Câu Hỏi Thông Thường

Mạn Đà La – Ý Nghĩa và Ứng Dụng

 • Mạn Đà La là gi?

Mạn đà la là nơi tụ hội của chư Phật, chư Bồ Tát.

 • Viên Dung Mạn Đà La là gì?

Viên Dung Mạn Đà La (Peace Mandala) được kiến lập theo triết lý kinh Hoa Nghiêm và kinh Bát Nhã với mục đích trực tiếp đem sự an lạc và giải thoát tới những chúng sinh trong cõi tâm linh. Đây là cách tu hành của tập thể khiến cho sự lý (thế giới biểu tượng và thế giới hình tượng) được viên dung; khiến cho từ bi và trí huệ cùng hiện khởi; khiến cho cõi sống và cõi khuất bóng cùng được an lạc, hài hòa. Sức mạnh chủ yếu của mạn đà la này chính là tình thương của mỗi người tham dự, khiến cho pháp lực của mạn đà la có thể triển khai vô tận.

 • Mục đích của Viên Dung Mạn Đà La là gì?

Viên Dung Mạn Đà La được kiến tạo với mục đích đem lại sự yên bình cho thế giới hữu hình và vô hình, cho những người tại thế cũng như đã quá vãng.

 • Ý nghĩa của cấu trúc Mạn Đà La là gì?

Đàn tràng Viên Dung Mạn Đà La được cấu tạo bởi hai vòng tròn, vòng tròn nhỏ bên trong, và vòng tròn lớn hơn ở ngoài, ở giữa hai vòng tròn này là năm hình vuông năm màu.

 1. Hai vòng tròn tượng trưng cho Bất Nhị, Phật Tánh
 2. Năm hình vuông năm màu tượng trưng cho Ngũ Ấm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức)
 3. Tất cả các bài vị được đem từ ngoài vào vòng tròn trong cùng tượng trưng cho sự di chuyển của vong linh từ chổ Nhị Nguyên ra đến nơi giải thoát.

Viên Dung Mạn Đà La – Tổ Chức Đại Lễ

 • Ai sẽ là người hướng dẫn Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà La?

Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà la sẽ được hướng dẫn bởi hai Thầy Hằng Trường và Thầy Hằng Đức.

 • Tôi cần phải làm gì để tham dự Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà La?

Dể tham dự Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà La, quý vị cần phải có:

 1. Áo tràng đen hay áo tràng xám
 2. Khăn quàng màu(trắng, xanh lá cây, đỏ, xanh dương, hoặc vàng) – Ban tổ chức sẽ chuẩn bị khăn quàng cho quý vị
 3. Phẩm vật cúng dường – Ban tổ chức sẽ chuẩn bị phẩm vật cúng dường cho quý vị
 4. Cầm bài vị của thân nhân đã quá cố
 • Tôi có cần phải mặc áo tràng đen để tham dự Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà la không?
 1. Đễ việc tổ chức đàn tràng được trang nghiêm, quý vị khoác áo tràng đen hoặc xám đễ tham dự Đại Lễ.  Quý tăng ni ngồi vòng trong cùng, đến quý vị xuất gia đoản kỳ, vòng vuông kế tiếp là quý vị mặc áo tràng đen và vòng vuông cuối cùng là quý vị mặc áo tràng xám.
 2. Nếu quý vị không có áo tràng quý vị cũng có thể tham gia, vòng ngoài cùng sẽ dành cho quý vị không có mang theo áo tràng.
 • Làm sao tôi có thể mua được áo tràng đen?

Xin liên lạc với cô Mỹ Hạnh, số điện thoại (714) 625-8966 để mua áo trước khi đến tham dự Đại Hội Quán Âm hoặc có thể mua khi quý vị đến tham dự ba ngày Đại Hội.

 • Buổi lễ Viên Dung Mạn Đà La được tổ chức lúc nào trong Đại Hội Quán Âm năm 2010?

Vào ngày thứ ba của Đại Hội Quán Âm tức là ngày Chủ Nhật 28/08/2011, bắt đầu lễ vào lúc 6:00 chiều.  Buổi lễ được long trọng tổ chức trong vòng 1 tiếng rưởi đến 2 tiếng.

 • Người nào tham gia đàn tràng đều phải cầm bài vị phải không?

Khi ngồi vào đàn tràng, mỗi quý vị sẽ cầm bài vị của thân nhân mình đã khuất vãng với lòng mong muốn cho vong linh được nhẹ nhàng siêu thoát.

 • Trong tấm bài vị, sẽ ghi tên của ai?

Quý vị sẽ ghi tên thân nhân, bạn bè, những người nào tương yêu của mình đã qua đời.

 • Trên mỗi tấm bài vị, ghi được bao nhiêu tên?

Mỗi tấm bài vị biểu tượng cho một người, một vong linh.  Mỗi bài vị chỉ ghi tên một người đã qua đời mà thôi.

 • Tại sao đàn tràng Mạn Đa La có mang các màu sắc khác nhau?

Năm màu sắc trong đàn tràng biểu tượng cho Ngũ Ấm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức)

Viên Dung Mạn Đà La – Những câu hỏi thông thường

 • Tôi có thể đóng góp gì cho Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà La?

Chúng tôi cần rất nhiều sự giúp đở của quý vị để Đàn Tràng Viên Dung Mạn Đà La được thành công.

 1. Tham dự: Viên Dung Mạn Đà La này sẽ nhờ vào sự thành tâm góp sức của con người để kiến tạo ra.  Chúng tôi cần khoảng 1000 quý vị tham dự mới có thể tạo thành được.  Xin quý vị ghi tên tham dự, và phổ biến tin tức này đến cho người thân và kêu gọi cùng tham dự.
 2. Ghi danh: Ngoài ra, quý vị có thể giúp đỡ Ban Tổ Chức trong việc sắp xếp.  Xin ghi danh thiện nguyện ở trang nhà wpg.compassheart.com
 3. Cúng dường: Ban Tổ Chức sẽ chuẩn bị bài vị, khăn quàng ngũ sắc và phẩm vật cúng dường cho tất cả mọi người tham dự.
 • Mỗi người ghi tên tham dự DHQA có cần phải ghi tên tham dự Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà La không?

Ban Tổ Chức cần phải chuẩn bị khăn quàng và phẩm vật cúng dường cho tất cả mọi người tham dự Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà La.  Xin quý vị vui lòng ghi rõ sẽ tham dự Đại Lễ Viên Dung Man Đa La khi ghi danh tham dự Đại Hội Quán Âm.

 • Tại sao tôi cần tham dự Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà La?  Tôi sẽ được lợi ích gì sau khi tham dự Đại Lễ này?

Tham dự Đại Lễ Mạn Đà La là thể hiện được tình thương rộng lớn đến những người thân thương và chúng sanh đã quá vãng; đồng thời thực hành cách tu tập cùng với một tập thể cộng hưỡng theo tinh thần và triết lý kinh Hoa Nghiêm và Bát Nhã.
Lợi ích cách tu tập này sẽ khiến cho lòng từ bi và trí huệ cùng hiện khởi đem đến lợi lạc cho những người con Phật còn tại thế và qua lời cầu nguyện thành tâm của đại chúng trong đàn tràng Viên Dung Mạn Đà la trang nghiêm, cõi khuất bóng cùng được an lạc và hài hòa.

 • Tôi có thể dự thính Đại Lễ này được không?  (Chỉ quan sát mà không tham dự?)

Tất cả mọi người muốn tham dự vào việc kiến lập Viên Dung Mạn Đà La này sẽ ngồi vào những hình vuông năm màu trong cấu trúc của Mạn Đà La.
Nếu quý vị chỉ muốn dự thính, Ban Tổ Chức hoan hỷ mời quý vị ngồi ngoài những hình vuông này để theo dõi.

 • Tôi có được tự do chụp ảnh (taking pictures) trong Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà La không?

Đàn tràng Viên Dung Mạn Đà La sẽ rất trang nghiêm.  Khi buổi lễ bắt đầu, chúng tôi sẽ hạn chế tất cả mọi di chuyển bên trong đàn tràng.  Ban tổ chức sẽ sắp xếp một số người nhất định để lo việc chụp hình trong buổi lễ, và đăng lên trang web cho mọi người cùng xem.  Xin quý vị đừng chụp hình trong lúc làm lễ.

 • Nếu tôi muốn tham dự đàn tràng Viên Dung Mạn Đà La thì tôi cần chuẩn bị gì trước ngày Đại Lễ?

Chúng ta sẽ cùng đọc Chú Vãng Sanh trong Đại Lễ để cầu cho vong linh thân nhân của chúng ta được giải thoát.  Xin quý vị học thuộc Chú Vãng Sanh để chúng ta không cần nhìn giấy, và có thể hoàn toàn tập trung vào việc trì tụng trong buổi lễ.

 • Tôi có cần phải đóng tiền để tham dự Đại Lễ không?

Đại lễ sẽ hoàn toàn miễn phí.  Quý vị không cần phải đóng tiền để tham dự.
Tuy nhiên, nếu quý vị có lòng hảo tâm muốn đóng góp tiền để trang trải phí tổn cho phẩm vật cúng dường Ban Tổ Chức sẽ rất hoan hỷ cảm ơn.

 • Làm thế nào để ghi danh tham dự?

Quý vị có thể ghi danh online tại trang nhà wpg.compassheart.com hay bằng số điện thoại (714) 586-4318.

 • Nếu tôi có người thân đã mất và muốn được cầu nguyện trong Đại Lễ thì tôi phải làm gì?

Vào ngày Đại Lễ, xin quý vị ghi tên của người thân vào bài vị, và cầm theo bài vị vào đàn tràng.  Đây là hình thức để mời thân nhân đã quá cố của quý vị cùng tham dự Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà La cùng với chúng ta. Trong buổi lễ, chúng ta sẽ cầu nguyện cho tất cả các vong linh đã được mời vào trong đàn tràng này.

 • Tôi đã đưa tên cầu nguyện cho người thân quá vãng trong kỳ Đại Hội Quán Âm năm 2010, như vậy năm nay tôi có cần cầu nguyện thêm cho người thân quá vãng của tôi không?

Sức mạnh cộng hưỡng của một cộng đồng cùng phát tâm cầu nguyện sẽ giúp cho vong linh nếu chưa siêu thoát thêm một lần nữa được trợ lực vãng sanh. Quý vị có thể ghi tên cho thân nhân mình thêm một lần nữa khi tham gia đàn tràng Viên Dung Mandala năm nay.

 • Tôi có thể mang theo con nhỏ (nhỏ hơn 6 tuổi) đến dự Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà La được không?

Đại Lễ Viên Dung Mạn Đà La sẽ rất trang nghiêm, và cần được thật sự im lặng.  Buổi lễ sẽ kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.  Các em bé quá nhỏ có thể sẽ không ngồi yên, và giữ im lặng được trong khoảng thời gian này.  Xin quý vị vui lòng thu xếp để có người lo cho các em bé ở bên ngoài trong thời gian Đại Lễ.

Chú Vãng Sanh (Spirit Mantra for Rebirth in the Pure Land)

Chú Vãng Sanh (Spirit Mantra for Rebirth in the Pure Land) 

Namo e mi do pe ye Do to chye do yeDo di ye to E mi Ii du pe pi E mi Ii doSyi dan pe pi E mi Ii do Pi jya Ian diE mi Ii do Pi jya Ian do Chye mi Ii

Chye chye no Jr do jya Ii So pe he (21x)

Nam-mô a di đa bà dạ  Ða tha dà đa dạÐa địa dạ tha  A di rị đô bà tỳA di rị đa tất đam bà tỳA di rị đa tỳ ca lan đế  A di rị đa tỳ ca lan đa

Dà di nị dà dà na  Chỉ đa ca lệ ta bà ha  (21x)

Chú Vãng Sanh – MP3

Các loại Mandala

Theo Kinh Kim Cang Đỉnh, có 4 loại mandala chính trong Chân Ngôn Tông của Phật Giáo:

 • Maha mandala: Đại Mạn đà la, gồm những hình ảnh của chư tôn, Phật bồ tát,thánh hiền, đầy đủ với dung mạo trang nghiêm. Thí dụ như Thành Thân Hội trong mandala Kim Cang Giới.
 • Samaya mandala: Tam-Muội-Da Mạn đà la, gồm những khí trượng, bảo vật, dùng để biểu tượng thệ nguyện của chư Phật bồ tát. Thí dụ như đức Quán Âm dùng nhành dương liễu và tịnh bình, đức Địa Tạng dùng minh châu và tích trượng. Ngoài những pháp khí bảo vật như vậy, trên tay các ngài thường có kết ấn (mudra).
 • Dharma mandala: Pháp Mạn đà la, gồm những chủng tử tự hoặc là chân ngôn của chư Phật bồ tát viết ra (giống như chữ Phạn). Đôi khi ta còn thấy kinh văn hoặc văn nghĩa mô tả cảnh giới trong thiền định (tam muội) hoặc diễn tả pháp thân, hoặc pháp giới.
 • Karma mandala: Yết-Ma Mạn đà la, gồm tượng đúc tạc chư tôn, Phật bồ tát, diễn tả hành trạng, sự nghiệp của các vị đó.

Bốn thứ mạn đà la trên đều là hình vẻ hoặc tượng đúc.

Mạn đà la viên dung

Triết lý nền tảng: Kinh Bát Nhã

Theo kinh Bát Nhã , nhất là Tâm Kinh Bát Nhã , thì “Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệc phục như thị”.

Nghĩa là: thân xác này là bản thể Chân Không, và Chân Không cũng chính thật là sắc thân này. Cảm xúc, tư tưởng, thói quen, tâm thức, đều cũng như vậy, tức chúng đều là Chân Không.

Đây là triết lý căn bản nền tảng của lý Bát Nhã.

Triết lý nền tảng: Kinh Hoa Nghiêm

Theo kinh Hoa Nghiêm, thế giới sai thù gọi là Sự; thế giới của chân lý gọi là Lý. Thế giới của sắc, thọ, tưởng, hành, thức gọi là Sự. Vũ trụ của Chân Lý, Phật tánh, Chân Không thì gọi là Lý. Hai thế giới, hai vũ trụ này thì không hề dị biệt, không hề sai khác.

Sở dĩ ta thấy sai khác vì ta đứng trong phạm trù của thế giới sai biệt, với cái nhìn chia chẻ, với tâm lý vui buồn, với quan điểm đúng sai…do đó chúng ta không có khả năng, không sao thấy được đặc tính ‘Bất Nhị’ (không phải hai thứ tương đối). Nhưng bản tánh Sự và Lý thì thật sự là Bất Nhị. Vì bản tánh bất nhị của Sự và Lý nên ta gọi mandala biểu tượng đặc tính này là Mandala Viên Dung.

Cấu trúc của mandala Viên Dung

Mandala Viên Dung dựa vào hai triết lý của kinh Bát Nhã và Kinh Hoa Nghiêm mà thiết lập.

 1. Biểu tượng của ngũ uẩn: Để diễn tả vũ trụ của ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), ta có thể dùng 5 hình vuông để biểu hiện chúng. Trong chân ngôn tông, ngũ uẩn còn được biết tới dưới tên là ngũ đại: địa, thủy, hỏa, phong, không. Ngũ uẩn thì chỉ vào thân ta, còn ngũ đại thì chỉ vào thế giới bên ngoài. Do đó hai hệ thống này tương ưng với nhau, một cái là phạm trù vi tiểu (micro) một cái thì phạm trù cự đại (macro). Năm hình vuông này ta đặt tên là 5 hình vuông Ngũ Uẩn hoặc 5 tầng Ngũ Đại.
 2. Biểu tượng của Phật tánh: Để diễn tả vũ trụ của chân lý, Phật tánh Bất Nhị, Chân Không, thông thường ta dùng hình tròn. Hình tròn này ta đặt tên là vòng tròn Pháp Giới Bất Nhị.
 3. Biểu tượng của trí huệ: Nếu muốn diễn đạt trí huệ giác ngộ, một thứ tuệ giác có khả năng trực nhận Chân Không, thì ta cũng dùng một hình tròn để đại biểu. Vòng tròn này ta đặt tên là vòng tròn Tuệ Giác Giải Thoát.

Hai thứ hình này, tròn và vuông được xử dụng rất phổ biến trong tất cả mandala Phật Giáo.

Làm sao để biểu hiện rằng ‘ngũ uẩn là Chân Không’ trong mandala?

Về hình dạng của mandala thì ‘ngũ uẩn là Chân Không’ là hình 5 hình vuông Ngũ Uẩn nằm trong vòng tròn Pháp Giới Bất Nhị.

Để biểu hiện trí huệ giác ngộ hiện hữu trong vòng Ngũ Uẩn, thì ta đặt vòng tròn Tuệ Giác Giải Thoát vào trong 5 hình vuông Ngũ Uẩn.

Trước hết ta phải có những vật thể đại biểu cho ngũ uẩn. Thí dụ:

 • Những thức ăn đã nấu, đại biểu cho sắc uẩn, cũng là đại biểu cho Địa Đại.
 •  Những thứ nước uống, đại biểu cho thọ uẩn, cũng là đại biểu cho Thủy Đại.
 • Những cây nến, đèn cầy, đại biểu cho tưởng uẩn, cũng là Hỏa Đại.
 • Những lá trà, hoa, quả, đại biểu cho hành uẩn, cũng là Phong Đại.
 • thứ hương đốt, đại biểu cho thức uẩn, cũng là Không Đại.

Tất cả những vật thể này đều sắp thứ tự theo năm hình vuông Ngũ Đại.

Để đại biểu cho triết lý ‘ngũ uẩn là không’, ta di chuyển những vật thể ở trong 5 hình vuông ra hình tròn Pháp Giới.

Làm sao để biểu hiện rằng ‘Chân Không tức là ngũ uẩn’ trong mandala?

Trong vòng tròn Pháp Giới, ta sẽ đặt những thứ hương không màu sắc, không có khói, nhưng có mùi thơm. Hương này tức là đại biểu cho Chân Không, cho Phật tánh. Sự lan tỏa của mùi hương thơm khắp nơi trong mandala thì đại biểu cho sự hiện hữu của Chân Không khắp vũ trụ nhị nguyên của Ngũ Đại.

Làm sao để giúp chúng sinh trong cõi âm được siêu độ, qua mandala này?

Siêu độ tức là đi từ vũ trụ sinh tử luân hồi tới vũ trụ giải thoát tự tại.

Trước hết, ta nên ghi nhớ rằng: vũ trụ của sinh tử luân hồi là vũ trụ của ngũ uẩn, Ngũ Đại. Đây là vũ trụ mà chúng sinh bị kẹt trong vòng luẩn quẩn. Vũ trụ này được đại biểu 5 hình vuông Ngũ Uẩn.

 • Vì tất cả những thứ trong mandala đều có tính đại biểu, do đó ta sẽ dùng những bài vị, trên đó có tên của những vong linh, để đại biểu cho sự hiện diện của các vong linh đó.
 • Sau đó, những thân nhân quyến thuộc sẽ đại diện vong linh, cầm những bài vị ấy, ngồi trong 5 hình vuông Ngũ Uẩn.

Kế đó, vũ trụ giải thoát tự tại tức là vũ trụ của chư Phật bồ tát, tức là cõi tịnh độ, cõi Phật, thế giới Hoa Tạng trang nghiêm. Vũ trụ này cũng là vũ trụ của trí huệ bất khả tư nghì của chư Phật, nó được đại biểu bằng hình tròn Tuệ Giác Giải Thoát.

 • Trong vòng tròn Tuệ Giác Giải Thoát, ta sẽ an trí một tượng Phật A Di Đà (Amitayus hoặc Amitabha) trong suốt, ngồi kiết ấn Di Đà, để đại biểu cho trí tuệ giải thoát tối cao, tối cứu cánh. Ngài chính là đại biểu cho Vô Lượng Quang Minh, tự tại giải thoát.

Trong mandala, làm sao ta đưa vong linh tới chỗ giải thoát? Ta đem bài vị từ 5 hình vuông Ngũ Uẩn vào trong vòng tròn Tuệ Giác Giải Thoát, để các bài vị đó vào với đức Phật Di Đà. Đó chính là biểu tượng của sự chuyển di tâm thức, từ nơi sinh tử vào cõi giải thoát, từ chỗ mê muội tới chỗ giác ngộ.

Vì mandala có đặc tính và năng lực khiến chúng sinh giải thoát, nên mandala này ngoài tên là mandala Viên Dung, còn có thể gọi là mandala Siêu Độ.