Pháp Hội Di Đà 2014 tại Long Beach Convention Center

Xin quý thân hữu vui lòng điền vào đơn này để ghi danh cho Pháp Hội Di Đà 2014 tại Long Beach Convention Center miền nam Cali vào ba ngày Thứ Sáu 19, Thứ Bảy 20 and Chủ Nhật 21 tháng 12 năm 2014

Ghi Chú

Vì hội trường không cho đem thức ăn vào, nên việc
đặt mua số lượng phần ăn cần được chính xác.
Xin vui lòng ghi danh cho mổi người một phiếu