Ghi Danh Thiện Nguyện Viên Phục Vụ Pháp Hội Di Đà 2014

Anh chị em Thiện Nguyện Viên là sứ giả của Tình Thương và là ánh sáng Quang Minh của Pháp Hội Di Đà!
Chúng ta cùng nhau đan kết mạng lưới Quang Minh đem tình thương, sự ấm áp và an lạc đến tất cả chúng sinh hữu hình và vô hình có nhân duyên với Pháp Hội Di Đà năm nay.